การสื่อสารกับชาวต่างชาติ

         

          ความแตกต่างทางภาษา หลายท่านอาจจะรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ เพราะความไม่คุ้นชิน หรือความไม่รู้มาก่อนกับภาษาต่างประเทศ ยิ่งถ้าต้องได้ทำงานร่วมกันหรือจำเป็นต้องพูดคุยกัน ยิ่งทำให้เป็นกังวลมากยิ่งกว่าเดิม วันนี้เรามีข้อแนะนำในการสื่อสารที่เข้าใจกันได้ ดังนี้ สัมผัสโดยไม่ต้องพูดอะไร ผู้รับสารรับรู้ถึงความเป็นกันเอง เพียงเปิดใจ ต้อนรับขับสู้ และแสดงความมีน้ำใจ โดยแสดงถึงความพยายามที่จะสื่อสารกับเขาอย่างจริงใจ แต่ถ้าทำอย่างไรก็ไม่อาจจะสื่อสารกันได้ อันนี้ควรจะขอควรหาความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษาที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น ใช้การสื่อสารแบบง่ายๆ โดยอาจจะเป็นท่าทาง หรือการวาดรูปบนกระดาษ หรืออาจจะใช้ประโยคง่ายๆ ที่อีกฝ่ายก็พยายามทำความเข้าใจกับอากัปกริยาการสื่อสารต่างๆ เหล่านั้นซึ่งทำความเข้าใจกันได้ง่ายมาก แต่อาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนสักเล็กน้อย หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วย เช่น แผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะรู้สึกดีและมีความสุขเมื่อเรามีความพยายามที่จะสื่อสารพูดคุยกับเขา

          เจตนาที่ต้องการจะสื่อสารก็เป็นอีกส่วนที่จะต้องมีความชัดเจน เวลาที่ทำงานกับชาวต่างชาติ ภาษาสากลมักจะเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารเนื่องจากมีความตรงไปตรงมา แต่ความตรงไปตรงมานี้มักจะเกิดช่องโหวในการสื่อสารง่าย ซึ่งเรามักจะลืมในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยในความเชี่ยวชาญภาษา ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจึงเกิดการตีความที่ไม่ชัดเจน และส่วนของอารมณ์เวลาสื่อสารทำให้อีกฝ่ายรู้ถึงเจตนาของเรา ด้วยน้ำเสียงหรือบริบทก่อนหน้านั้น ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบการสื่อสารทั้งสิ้น

          แต่หลายๆ ครั้งการสื่อสารพื้นฐานที่เราพยายามอาจจะไม่ตอบโจทย์กับชาวต่างประเทศอีกหลายคน เราก็จะใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสาร เช่น ปัจจุบันใช้ Google Translate บน iPhone ซึ่งใช้ทั้งพิมพ์และพูดได้ดี หรือมีอีกหลายแอพแปลให้เลือกมากมาย ที่แปลรายละเอียดต่างๆ และข้อความได้กว่า 30 ภาษาโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่ทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีปัญหาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง การพูด โดยแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสาร คือการฝึกจากภาพยนตร์ เพลง หรือรายการภาษานั้นๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีปัจจุบันให้เป็นประโยชน์หลายๆ ด้านให้มากที่สุด

          นอกจากประโยคพื้นฐานที่หลายคนจะต้องศึกษาไว้บ้าง ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจ และการใช้เทคโนโลยีเพียงเล็กน้อย ก็ช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคทางการสื่อสารได้ โอบรับความแปลกใหม่สำหรับการติดต่อทุกครั้ง แล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์กับนักเดินทางทั่วโลก เน้นฝึกฝนสื่อสารบ่อยครั้งจนเชี่ยวชาญและชำนาญ แต่ข้อแนะนำข้างต้นไม่เป็นผล ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ หรือลงตัว สามารถปรึกษาเราได้ ด้วยประสบการณ์การแปลภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เรายินดีให้บริการ