แปลบทความต่างประเทศอย่างไรให้เข้าใจง่าย

          แปลบทความอย่างไรให้เข้าใจง่าย  หลายท่านคงสงสัยว่าการแปลบทความต่างประเทศคงไม่ใช่เรื่องยาก หลายท่านต้องขอผ่านอยู่บ่อยๆ เนื่องจากไม่ใช่ภาษาบ้านเกิด แค่รู้ความหมายยังไม่พอต้องรู้ถึงเทคนิค สำนวนภาษาไวยกรณ์ ถึงจะสามารถแปลบทความนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ค่ะ วันนี้ทาง PS Inter Translation Center มีทริคเล็กๆ น้อย มาแนะนำให้ทุกท่านแปลบทความให้เข้าใจง่ายมากขึ้น มีทั้งตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการแปล พร้อมทริคแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาฝากค่ะ  

          เริ่มจากเมื่อได้ต้นฉบับของบทความมาแล้ว ให้ท่านอ่านบทความอย่างคร่าวๆ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อความในบทความก่อน โดยไม่ต้องแปลละเอียดทุกคำ แต่ให้อ่านจับใจความแบบคร่าวๆ ว่าใจความหลักคืออะไร ให้มองแบบภาพรวมว่าเนื้อความกำลังสื่อถึงอะไร เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงประเด็นหว่างที่แปลงาน หรือหากไม่เข้าใจบทความภาษานั้น ให้เริ่มจาก โปรแกรมแปลภาษา แปลแบบคร่าวๆ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจความหมาย และบริบทการใช้คำที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษายิ่งขึ้น อีกทั้งถูกต้องตามความหมาย ลดความผิดพลาดในการแปลบทความได้อย่างดี

          แต่บางครั้งความยากในการแปลบทความ กลับเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายในพจนานุกรม โดยอาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการแปลได้ ในที่นี่หมายถึงคำศัพท์บางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะ ใช้ในบริบทที่ต่างกันก็จะเป็นคำคนละความหมาย ซึ่งแตกต่างจากความหมายทั่วไป ดังนั้นหากคำศัพท์เฉพาะนี้ปรากฏในบทความใด ก็ให้ท่านศึกษาคำศัพท์เฉพาะทางในแวดวงต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ศัพท์เฉพาะรายวิชา หรือสาขาอาชีพหมอ พยาบาล วิศวะ การเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

          และเมื่อแปลบทความที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเรียบเรียงภาษาอีกครั้งโดยเน้นในส่วนของไวยกรณ์ เรียบเรียงประโยคให้สละสลวย ให้อ่านง่ายด้วยวิธีการอ่านทวนอีกรอบ แล้วแก้ไขให้อ่านเข้าใจอีกทั้งเป็นการตรวจทานงานแปลให้เรียบร้อยอีกด้วย เช็กความถูกต้องของการแปลภาษา ตรวจคำผิด หรือประโยคที่สะกดผิดซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของเรา ในส่วนนี้เรามักจะพบว่าเป็นปัญหาในการแปลบทความคือ ปัญหาเรื่องการใช้ไวยกรณ์เรียนรู้เรื่องไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น จากหนังสือหลักไวยากรณ์ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ศึกษาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์เพิ่มเติม ให้รู้ลึกและเข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีเวลาในการทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม อาจจะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ให้เขาตรวจทานงานเราอีกครั้งค่ะ ก็จะช่วยให้เราแปลงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ศึกษาคำศัพท์เฉพาะมากขึ้น โดยการค้นคว้าเพิ่มเติมในพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง หรือสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาเพิ่มเติม

          การแปลบทความบริบทที่แตกต่างกัน อาจจะมีความหมายที่ต่างกัน รวมถึงระดับการใช้ภาษาด้วย การเข้าใจบริบทโดยรวมของบทความจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกระดับ สื่อความหมายได้ถูกต้อง และตรงความหมายได้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราแปลความหมายผิดบริบท อาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจเนื้อเรื่องผิดไปจากความเป็นจริงได้ นอกเสียจากว่าเอกสารบางอย่างก็มีความเฉพาะเจาะจง รู้แค่ความหมายของคำศัพท์อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ด้วย บทความแบบนี้ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางในแต่ละแวดวงเพิ่มเติม หรือหากจำเป็นต้องแปลบทความนั้นโดยเร็ว ไม่อยากเสียเวลาในการศึกษาเพิ่ม แนะนำว่าควรศึกษาผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนั้นๆ ช่วยดูให้

          การแปลบทความด้วยตัวเอง บางครั้งถึงแม้เราจะระวังมากแค่ไหนก็มักจะพบว่ามีจุดบกพร่องเล็กน้อย ที่ท่านผู้แปลอาจจะมองข้ามไป หรือต้องให้ผู้รู้มาตรวจสอบไวยกรณ์ หรือประโยคในบทความให้สละสลวย ทำให้ต้องใช้เวลาในการแปลนานกว่าปกติ ท่านอาจกำลังมองหาบริษัทแปลบทความ เอกสารคุณภาพ PS Inter Translation Center ขอเป็นตัวช่วยในการแปล เพราะเรามั่นใจในคุณภาพงานแปล รับรองความถูกต้องและความแม่นยำของภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณ์ของงานแปล ยังมีบริการรับรองเอกสาร อย่างครบวงจร ในราคายุติธรรม