PS Inter Translation Center เรามีความตั้งใจในการให้บริการลูกค้า อย่างใส่ใจและทุ่มเทให้บริการอย่างมืออาชีพ สอดรับกับนโยบายลูกค้าทุกระดับชั้น โดยปรารถนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรของลูกค้า หรือแม้แต่ตัวลูกค้าเอง
       จากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมา ทำให้เรารับแปลเอกสารอย่างมืออาชีพ และยังติดตามงานหลังการแปล เพื่อความสบายใจของลูกค้า
       ในอนาคตเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นมืออาชีพของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นคู่ค้าที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจ

       PS Inter Translation Center ได้สร้างเครือข่ายนักแปลภาษาฟรีแลนด์จากหลายประเทศ ที่พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทีมงานของเรา เป็นอย่างดี ทีมแปลภาษาของเราประกอบด้วยนักแปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายสาขาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การันตีคุณภาพเอกสารที่รับแปลสูง

       เอกสารที่แปลจากเรามีคุณภาพสูง เรามีมาตรฐานในการดำเนินงาน นอกจากขั้นตอนการตรวจสอบงานแปลภาษาด้วยบุคคลแล้ว เรายังมีการตรวจทานอีกหลายครั้งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุด
       นอกเหนือจากขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวดแล้ว เรายังติดตามคุณภาพและผลตอบกลับจากลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ที่ไว้วางใจในงานแปลของเรา และเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับงานต่อๆ ไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกหลายๆ กลุ่ม